Vad är egentligen hudcancer?

Hudcancer är en onormal tillväxt av hudceller i hudens översta lager – överhuden. Orsaken är att det plötsligt uppstått en felaktig mutation i DNA hos de friska hudcellerna. Mutationen gör att hudcellerna börjar växa okontrollerat. De bildar så småningom en ansamling av cancerceller som syns i huden. Överhuden innehåller tre huvudtyper av celler. Vilken cancerform som utvecklas beror på vilken slags celler det är som påbörjat mutationen.

  • Den tunna överhuden består av tätt packade celler, så kallade skivepitelceller.
  • Underst i överhuden ligger ett lager av basalceller. De delar sig hela tiden och bildar nya skivepitelceller som vandrar upp mot hudytan.
  • I basalcellslagret finns även så kallade melanocyter, de producerar pigmentet melanin som skyddar skivepitelcellerna mot för mycket sol. Det är melaninet som ger vår hud en mörkare färg.

Vilka är de vanligaste typerna av hudcancer?

De tre vanligaste typerna av hudcancer är basalcellscancer, skivepitelcancer, och melanom.

ÖPPETIDER

Vårt stöd är tillgängligt:

Måndag-fredag​​:9:00 - 17:00 PST
Helgen: Stängt

Support är Online

Våra Kontor

  • Berkeley, USA

    SkyDeck, 2150 Shattuck
  • Stockholm, Sweden

    Isafjordsgatan 32B, Kista

Office Location

Intresserad eller Frågor?